Belediye toplantı salonunda verilen ve belediye personelinin katıldığı eğitimde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş kazalarının sebepleri ve korunma yolları ve ilkyardım konularında İş Güvenliği bilgi verildi.

Belediyelerin az tehlikeli işler kapsamına girdiğini, işin durumuna göre çalışanların bu eğitimi almalarının zorunlu olduğunu belirten İş Güvenliği Uzmanı Nuh Gündür, “Her 10 iş kazasından 9’u çalışan kaynaklı problemlerden meydana gelmektedir. İş kazasının en fazla olduğu alan ise yüzde 28 ile imalat sektörüdür. Yetersiz güvenlik tedbirleri yüzünden birçok çalışan yaralanmakta, hatta hayatını kaybetmektedir. Amaç bu eğitimlerle kazaları asgariye indirip daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır” dedi.

İşyeri hekimi Dr. Hasbi Keleş de iş kazalarında uygulanacak ilkyardım konularında katılımcıları bilgilendirerek, suni solunum ve kalp masajınını uygulamalı gösterdi.
İş Güvenliği eğitiminin ardından iş güvenliği ve sağlığı temel eğitimi sınavı yapılarak çalışanların bilgileri ölçüldü.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işçilerin güvenli ortamlarda ve sağlıklı şartlar altında çalışmaları için gerekli bütün önlemleri aldıklarını belirterek, “Adeta bir şantiyeye dönüşen Kazan’ı çalışanlarımızla birlikte yeniden inşa ediyoruz. Bu süreçte onların sağlıklı ve huzurlu ortamlarda çalışmaları hizmetin verimini ve kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle de personelimizin bilinçlenmesine yönelik eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.