Ak Partililerin geçmek istedikleri başkanlık sistemi ABD’de olduğu gibi başkan, kongre ve yargı arasındaki kesin kuvvetler ayrılığına dayanacak olsa diyecek sözüm yok ama, bizimkiler galiba ABD’dekinden ziyade “Türk tipi” bir başkanlığın özlemi içindeler. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Genelkurmay Başkanının yetkilerinin tek bir kişide toplanmasını istiyorlar. Dahası Meclis ve yargı üzerinde de başkana söz hakkı vermeyi hedefliyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Anayasa demokratik parlamenter sistemi öngördüğü halde “tek adam” gibi davranıyor, adeta diktatör yetkileri kullanıyor. Bir de Anayasa kendisine başkanlık yetkileri tanırsa neler yapar, Allah bilir artık!
++
Başkanlık sisteminin hangi ülkelerde ve nasıl uygulandığını araştırınca gördüğüm manzara şu:
Söz konusu sistem sadece ABD’de başarıyla uygulanıyor. Kenya’dan Ekvator’a, Honduras’tan Nijerya’ya, Zambiya’dan Tanzanya’ya, Surinam’dan İran’a, Kazakistan’tan Liberya’ya, Belarus’tan Azerbaycan’a, Nikaragua’dan Panama’ya, Paraguay’dan Peru’ya, Şeyseller’den Uganda’ya, Uruguay’dan Venezuela’ya, Bolivya’dan Ekvator’a, Ermenistan’dan Filipinler’e, Guatemala’dan Haiti’ye kadar bir çok ülke başkanlık sistemini seçmiş ama buralarda gerçek bir demokrasinin olup olmadığı tartışılır.
++
Peki, başkanlık sisteminin hiç faydası var mı?
Kuvvetler ayrılığına kesin saygı gösterilerek uygulanırsa elbette var. Bir kere Cumhurbaşkanı ve hükümet arasında bir uyumsuzluk olmuyor, devlet işleriyle ilgili kararlar hızlı bir şekilde alınabiliyor, bürokrasi asgariye iniyor.
Ama yukarıda da dediğim gibi başkanlık sistemini kuralına uygun, yani otoriterliğe, diktatörlüğe yönelmeden uygulamak fevkalade zor.
Diyelim Erdoğan son derece sorumlu davranarak bunu başardı, kuvvetler ayrılığı ilkesini hiç ihlal etmedi.
İyi ama Erdoğan’dan sonra başkan seçilecek kişinin aynı şekilde davranacağının, halk tarafından seçilmiş olağanüstü yetkilere sahip biri olmayı istismar etmeyeceğinin garantisi nedir?
++
Türkiye demokratik parlamenter sisteme sıkı sıkıya bağlı kalmalı, nasıl uygulanacağı, nerelere kayacağı meçhul başkanlık sistemi gibi maceralardan dikkatle kaçınmalıdır.