CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu gözetilerek uygulanan yaz saati uygulamasının öğrenciler ve aileleri üzerinde olumsuz etki yarattığını öne sürerek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Eğitimi ve çocuklarımızı karanlıktan çıkarın” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, hükümetin eğitim öğretimin kalitesi ve başarısı açısından açıklanan PISA sonuçlarına dikkat çekerek, “Dünyada 72 ülke arasında fende 52, matematikte 49, okumada 50’nci sıradayız. Bunu kabul etmek mümkün değil. OECD ortalamasının altında kalmanın temel sebebi asla çocuklarımız değil. Bunun sebebi 14 yıldır eğitimi tarikatlar ve cemaatlere peşkeş çekip dünya standartlarında bir eğitim öğretim programı uygulamayan AKP hükümetleridir. Öyle ki içerik bakımından çocuklarımızı karanlığa boğmaya çalışan bu hükümet, şimdi çocuklarımızın okula gidiş gelişlerini de karanlıkta bırakmıştır. Yani eğitimi ve çocuklarımızı karanlığa boğmuştur. Ancak biz bunun böyle devam etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızı daha fazla karanlığa boğmayın” dedi.

Hükümetin yaz saati uygulamasını yıl boyu uygulama kararı almasını eleştiren Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

” Kararın uygulanması ile öğrenci çocuklarımız üzerinde yaratacağı olumsuzluklara ilişkin bakanlık olarak tespitleriniz olmuş mudur? Nelerdir? Öğrenci çocuklarımız açısından olumlu/olumsuz hangi etkileri yapacağına ilişkin, eğitimin tarafları olan sendikalar, okul aile birlikleri, çocuk gelişim uzmanları veya Türk Tabipler Birliği gibi akademik odalardan görüş aldınız mı? Aldınız ise görüşleri ne olmuştur?

2016- 2017 eğitim öğretimin başladığı 19 Eylül 2016 tarihinden bu yana uygulanan bu kararın öğrenci çocuklarımız açısından olumlu/olumsuz etkileri bakanlık tarafından araştırılmış mıdır? Hangi sonuçlarla karşılaşılmıştır? Sabaha karşı, gün doğmadan yollara düşen öğrenci ve velilerin memnuniyetsizliklerine yönelik bir düzenleme yapacak mısınız? Eğer uygulamadan vazgeçmeyi hükümet olarak düşünmüyor iseniz; bölge ve illerin aydınlanma saatleri göz önünde tutularak ders saatleri ve mesai saatleri açısından bir düzenleme yapmak daha gerçekçi olmaz mı?”