BADER: Bağımsız Arabulucular Derneği

691

“Fatma oğlu Mehmeet, Hasan oğlu Ahmeet…”
Mahkeme duruşma salonlarının önünde, mübaşirlerin bu çağrımları azalacak.

Zira “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” çıktı ve 6325 sayılı kanun, 7 Haziran 2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve 25 Ekim 2017 tarihinde de yürürlüğe girdi.
Zorunlu Arabuluculuk Yasası’nın amacı, adliyelerde yığılan iş hacmini azaltmak, deyim yerindeyse davaları çabuk sonlandırmak.

Yasaya göre, ihbar, tazminat, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücretleri, tazminat hakları vs. gibi anlaşmazlıklarda arabuluculukla uzlaşma sağlanacaktır. Gazetecilerde, bireysel açacakları davalarda, arabulucuya başvurabilecek, bu arada tazminatlardaki zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla düşürüldü.

Arabulucuya müracaat edilmeden dava açılırsa, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden ret edilecek.

Hülasa bu kanun büyük bir boşluğu dolduracak ve davaları da hızlı çözüme kavuşturacaktır.
Bu bağlamda Ankara Barosu avukatlarından, Dursun Yassıkaya, A. Eda Günday, F. Serpil Akdeniz, İlhan Masarrifoğlu, Bağımsız Arabulucular Derneği BADER’i kurdular.
Bu avukatlar, derneğin kurucu üyeleri olup, 18 Kasım 2017 tarihinde derneğin resmi açılışı yapılacak.

Avukat Dursun YASSIKAYA, “Biz hak, hukuk çerçevesinde, arabuluculuk görevimizi yerine getireceğiz” dedi.
Bizde diyoruz ki, birlikten güç doğar, bu dernekleşme aynı zamanda mesleki dayanışmayı da doğuracaktır.

Mesleki dayanışmada, arabuluculuğa çok büyük ivme kazandıracaktır.
Hukuk toplumun aynasıdır.
Toplumun ve devletin temeli hukuktur ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün dediği gibi “Adalet mülkün temelidir.”