AYM çok geç kaldı, mağdurlar yarattı

74

Dershanelerin kapatılmasını öngören kanun Meclis tarafından 1 Mart 2014’de kabul edildi, 14 Mart 2014’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP, kanunun iptali için 18 Nisan 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Mahkeme, bu başvuruyu yaklaşık 15 ay sonra değerlendirip 13 Temmuz 2015’de “iptal” kararı verdi, yani “dershaneler kapatılmasın” dedi.
Hemen belirtmem gerekir ki, AYM, milyonlarca öğrenciyi, on binlerce öğretmeni ve binlerce eğitim kurumunu yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda son derece ağır hareket etti, geç karar vererek ciddi mağduriyetlere yol açtı.
Bu mahkemenin deneyimli hakimlerinin, hukukun temel ilkelerinden biri olan, “Geciken adalet adalet değildir” sözünü hiç akıllarından çıkarmamaları gerekirdi. CHP’nin başvurusunda kanunun Anayasa’nın hangi maddelerine aykırı olduğu açıkça ortaya konulmuştu. Karar için 15 ay beklemeye kesinlikle lüzum yoktu.
++
AYM’nin dershaneler kanunuyla ilgili gecikmesi deyim yerindeyse bir “mağdurlar ordusu” yarattı.
Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de 3 bin 579 dershane faaliyet gösteriyordu. Bu dershanelerde 47 bin 500 öğretmen çalışıyor, yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrenci eğitim görüyordu.
Dershanelerin kapatılmasını öngören kanunun çıkmasından itibaren bir yıl içinde 400 dershane kapısına kilit vurdu, buralarda çalışan binlerce öğretmen ve hizmetli işsiz kaldı. Yine söz konusu kanunun çıkmasından sonra 2 bin 200 dershane, Milli Eğitim Bakanlığına özel okul olmak için başvurdu. Bu başvurulardan 900’ü kabul edildi, diğerleri için bir karar verilmediği için o dershaneler öğretmenlerinin bir bölümünü işten çıkardı.
Ve AYM’nin karar beklenirken en büyük mağduriyeti kendileri için büyük önem taşıyan sınavlara hazırlanan öğrenciler yaşadı. Kapanan, statüsü değişen ya da sallantıda olan dershanelere gidemeyen öğrenciler önlerindeki sınavlara yeterince hazırlanamadı.
++
Benim önerim şudur:
Anayasa Mahkemesi demokratik bir ülke için çok gerekli bir kurumdur.
Bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
Ama bu mahkemenin mutlaka belli kurallar çerçevesinde çalışması sağlanmalıdır.
Bir Anayasa değişikliği ile mahkemenin önüne gelen konuları en geç bir ay içinde sonuçlandırması zorunluluğu getirilmeli, bunun için mahkemeye gerekli insan gücü takviyesi yapılmalıdır.