Aydın Doğan , “Bu davanın hukuki dayanağı yoktur” dedi. Bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen POAŞ davasıyla ilgili olarak Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan yazılı bir açıklama yaptı.

Aydın Doğan ‘ın açıklaması şöyle; “Bu dava akıl ve izandan yoksundur. Çünkü bu davanın hiçbir hukuki dayanağı yoktur.”

Açıklamasında Aydın Doğan “Bu iddialar, ilk kez 2001-2005 yılları arasında TBMM’de kurulmuş olan akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme yapan komisyon tarafından ele alınmıştır. Komisyon, beş yıl süren çalışmasının sonunda hazırladığı son derece ayrıntılı ve kapsamlı raporunda Petrol Ofisi hakkında yasaya aykırı hiçbir işlemin bulunmadığı sonucuna varmıştır” dedi.

“Ben kişisel olarak bu şirketin yönetiminde bulunmadım, dolayısıyla hiçbir hukuki ve idari sorumluluk üstlenmedim. Önemli bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum: aynı suçlamalarla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma yürütülmüş ve bu çerçevede 2014 yılında bir dava açılmıştır” diye açıkladı.

Aydın Doğan
Aydın Doğan

Aydın Doğan’ın açıklaması şöyle sonlandı:
” Bu davanın iddianamesinde sanık olarak yer almadığım gibi, iki yıldan beri süren yargılamada da adım bir defa bile geçmemiştir. Buna rağmen Savcılık makamı beni bu iddianameye dahil ederek kamuoyunda sansasyon yaratmayı, benim itibarıma zarar vermeyi hedeflemiştir. Ayrıca mesele, sadece benim bu şirketin yönetiminde olup olmamamla da ilgili değildir. Ben geçmişte Petrol Ofisi yönetiminde olup sanık olarak bugün mahkemeye çıkan değerli arkadaşlarımızın hepsinin de masum olduğuna, hukuka aykırı hiçbir işlemlerinin bulunmadığına bütün yüreğimle inanıyorum”

Avukat Prof. Köksal Bayraktar da davaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bir yargılamada önce mahkemenin davaya bakmaya yer itibarıyla yetkili olup olmadığı tartışılır. Usule ilişkin bu tartışma sorgulamadan önce olur. Bugün İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu karara tam uyularak, yetki tartışmasına girildi. Bu tartışma şu husustan kaynaklandı: İddia konusu olan aynı olayla ilgili olarak bundan iki yıl önce Mersin Birinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılmış olan bir dava daha var. Bu dava devam ediyor. Buna dayanarak biz davanın beş ayrı avukatı olarak Mersin’de aynı iddiaların yargılama konusu olduğunu ve bugün başlanacak davanın Mersin’e gönderilmesı gerektiğini Ceza Muhakemesi Kanunu’na dayanarak ileri sürdük. Mahkeme, bizim talebimizi kısmen kabul ederek, Mersin Ağır Ceza Mahkemesi’ne konunun sorulmasını ve yetki konusunda önce Mersin’deki mahkemenin karar vermesi gerektiğini, konunun kendisi tarafından bundan sonra değerlendirileceğini belirtti. Bunun için de tüm dosyayı Mersin’e göndermeyi ve önce onun karar vermesini bekleyeceğini hükme bağladı. Bu sebeple sorgulama yapılmadı ve duruşma 23 Kasım 2016 tarihine ertelendi. Bu durumda davanın bundan sonraki seyriyle önümüzde üç ihtimal bulunuyor. Birinci ihtimal, Mersin’deki mahkemenin kendisini yetkili görüp her iki dosyayı birleştirerek davayı görmeye devam etmesidir. İkinci ihtimal, Mersin’deki mahkemenin kendisini yetkili görmeyip dosyayı İstanbul’a göndermesidir. İstanbul’daki mahkeme bu kararı uygun bulursa, dava dosyaların birleştirilmesi suretiyle İstanbul’daki ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlanır. Üçüncü ihtimal de İstanbul ve Mersin’deki mahkemelerin yetki konusunda aralarında ihtilafa düşmeleridir. Bu durumda dosya Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine gider. Yargıtay’ın davanın nerede görüleceği hususundaki kararı kesindir. Önümüzdeki aylarda bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını bekleyeceğiz”
İSTANBUL (DHA)