Türklerin Viyanaya kadar geldiğini ve Türk kahvesinin Avrupa’ya Viyana kapısından dağıldığını biliriz.

Yani Türkler, Avrupa için hep bir korku ve barbarlık olmuş ve bu korku ile uzun yıllar yaşamışlar. Bunun en büyük tanığını da İsveç Kraliyet Sarayı’ndaki müzede gezerken, Türk başını görünce anladım.

Türklerin bir gün kapısını çalacağından korkan İsveçliler Osmanlı döneminde hep bu Türk başına benzetilen manken kafaya ok atarak kendilerini Türklere karşı hazırlamışlar.

Türkler onlar için hep bir korku olmuş ve bir gün kapılarını çalacak bir düşman olarak görülmüş. Osmanlı’nın tarihinden beri kıta kıta giderek savaşması bugün Türklere karşı bir soğukluğu sanıyorum etkin kılıyor. Acaba diyorum, hep Müslüman olduğumuz içi Avrupa Birliği’ne alınmıyoruz söylemimi gerçek, yoksa Osmanlı İmparatorluğundan kaynaklanan bir korku mu? Burada daha etken.

SANIYORUM OSMANLI’DAN KALAN BİR NEFRET DAHA ETKEN
Türkiye’nin AB ilişkilerinden Müslüman olduğundan çok, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan bir anti Türk karşıtlığı Avrupalılarda etkin olduğuna inanıyorum. Sen tarihte Viyana kapısına kadar gidip dayanmışsan bunun yarattığı travma ve korku ta İsveç’e kadar uzanmış ve Türk başını yaratmış ve bugün bu İsveç Kraliyet Sarayı’nda sergileniyorsa, korkunun sırrı bence burada saklı.

Yani Osmanlı mirası bir korku ile Türkiye AB’den soyutlanıyor gerçeği bence daha gerçekçi bir yaklaşım. Tabii bunun arkasında da yine Müslümanlık korkusu hakim. Ancak öncelik Osmanlı’nın yayılımcı ve dini yayma korkusu Avrupalılarda endişe, kaygı ve korkuyu beraberinde getiriyor.

AVRUPA’DAKİ TÜRKER HEP BU KAYGI İLE YAŞIYORLAR
Örneğin 1960’lı yıllardan bu yana Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’ya Türkiye’den bir iş göçü yaşanmıştır. Bugün Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’da5 milyonun üzerinde Türk’ün yaşadığı varsayılıyor. Uzun yıllar Avrupa’da yaşayan bir Türk gazetecisi olarak şunu söyleyebilirim ki, Türklerin genelinde yaşadıkları ülkede ’’Sevilmediklerine’’yönelik bir sezgi hakimdir.
Bu hem yaşadıkları ülke bireyleri karşısında hem de yaşadıkları ülkelerin medyası arasında. Hep Türkiye ve Türkler kötülenir ve aşağılanır. Bunun arkasındaki nedenlerin ne olduğu ise bilimsel olarak bilinmez ancak böyle bir bakış hep vardır. İşte benim tezimde buradan hareket ederek, bunu Osmanlı’ya bağlarım.

Tarihi bu düşmanlık, Türkiye’ye ve bugünkü Türklere miras olarak kalmıştır. Ağzımızla kuş tutsak, biz Türkler olarak Avrupalılara kendimizi beğendiremeyiz. Biz onlar hep için bir Osmanlı’nın devamı ve Müslüman ve yayılımcı bir ülkeyiz. Bu asırlardır da böyle sürecek ve bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecek.

DÜNYA SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIYOR
İşte bugün Avrupa ülkelerinde baktığınızda hiçbir ülke ile dayanışmamız yok. En çok ve asırlardır müttefiki olduğumuz Almanya bile bizi arkamızdan hançerliyor. Son yaşanan Sözde Ermeni Soykırımını Parlamentolarından geçirdikleri gibi. Bugün 1915 yılında yaşananları sözde Ermeni Soykırımı olarak tanıyan ülkelere baktığımızda Avrupa ülkeleri ağırlığını da görürüz. Bu da İsveç’teki Türk kafasındaki nefretin bir göstergesidir.