Gazeteci Yücel Sönmez’in araştırmasına göre, Türkiye’de 3 milyon avcı ellerindeki 5 milyon 500 bin ruhsatlı silah ile sürekli olarak ava çıkıyor ve milyonlarca hayvanı öldürüyormuş.
İş öyle bir noktaya gelmiş ki, Devlet; yaban keçici, ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, melez yaban keçici, yaban domuzu, çakal ve tilki gibi hayvanların avlanması için ihaleler açıyormuş. En çok parayı verenler söz konusu hayvanları avlamak için dağların ve ormanların yolunu tutuyormuş.
Avcılık yüzünden Türkiye coğrafyasında karakulak, kurt, çizgili sırtlan, vaşak, ceylan, alageyik, kızıl geyik, yaban keçisi gibi memeli hayvanlar ile toy, mezgeldek, dikkuyruk, kadife ördek, turna, ulu doğan gibi kuş türleri yok olmak üzereymiş.
Aynı araştırmadan bir çarpıcı bilgi daha: Türkiye’de av turizmi belgesine sahip seyahat acentesi sayısı 120’yi buluyormuş. Bu acenteler tarafından düzenlenen turlarda kendi doğal ortamlarında yaşam mücadelesi veren çok sayıda hayvan canlı hedef oluyormuş.
++
Terör örgütünün silah bırakmasını konuştuğumuz şu günlerde ellerindeki silahların namlularını acımasızca zavallı hayvanların üzerine doğrultup onların yaşam haklarını ellerinden alan avcıların silah bırakmasını da gündeme getirmeliyiz.
İnsana yönelik şiddeti kınarken hayvanların öldürülmesine seyirci kalmak vicdanla bağdaşmaz çünkü.
Çıkarılacak bir kanunla avcılık yasaklanmalı, avcıların ellerindeki silahlar toplanmalı, nesli tükenmekte olan hayvanlar özel korumaya alınmalıdır.
++
UNESCO tarafından 1978’de ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uymak Türkiye’nin de görevidir.
Bu beyannamedeki bazı maddeleri hatırlatmakta yarar var:
-Bütün hayvanlar eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
-Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.
-Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.
-Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz.
-Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir.
-Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz,
-Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.