“İnsanları istediği gibi kullanan kuvvet, düşünceler ve bu düşünceleri sezinleyen ve genelleştiren kimselerdir” diyor Atatürk.

“Düşüncenin özelliğ de , hiç bir itirazın bozamıyacağı bir kesin biçimle kendini kabul ettirmektir. Bu ise, DÜŞÜNCENİN yavaş yavaş SEZİŞ biçiminde değişerek İNANIŞA DÖNÜŞMESİYLE mümkündür. Ve öyle olduktan sonradır ki onu saarsmak için bütün başka mantıkların, başka usavurumların hükmü olamaz.” Mustafa Kemal ( Zabit ve Kumandan ile Hasbihal 1914 / 1918 kitabından)

Mustafa Kemal’in düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler,yazarlar ve kitaplar sözkonusu olduğu zaman, O’nun salt bir olayın ya da düşüncenin izleyiiicisi olmayıp, değişik görüş ve düşüncelerden kendine özgü bir bileşke yaratarak yoluna devam etmiş olduğu görülür.
Atatürk, çok okuduğunu , her kitabı ve görüşü eleştirerek okuduğunu esin kaynağının Türk ulusundan başkası olmadığını her zaman ifade etmiştir. Düşüncenin kişisel yönden olduğu kadar toplum yaşamında ve insanların yönetiminde çok öncelikli ve önemli bir yer tuttuğuna inanmıştır.

Mustafa Kemal, değişik kaynaklardan beslenerek , düşüncenin önce seziş’e, ardından da inanış’a ve uygulamaya dönüşerek yaşam boyu gelişmesi gerektiğine inanır.
Tarihi gelişmeleri yakından değerlindiren Mustaf Kemal, çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğunun yerine ulusal değerlere ve çağdaş ilkelere dayanan yeni bir Türkiye’nin kurulması gerektiğine inanmış ve düşünce mayasının temelini oluşturmuştur.
XX nci yüzyıl, dünya tarihinde iki evrensel savaşla, siyasal ve sosyal olayların yoğunluğu ile tarih sayfalarında yerini alırken, bu gerçekleri , derin sezişi ve öngörüşü ile gören ve değerlendiren Mustafa Kemal Atatürk , asrın ve asırlar ötesinin lideri olarak tarihin altın sayfalarında yerini aldı.
İngiliz arihçi ve yazarı Lord Kinross,” Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu” eserinde ve Andrew Mango, ” ATATÜRK Modern Türkiye’nin Kurucusu” adlı eserinde,”Mustafa Kemal Atatürk , Avrupa uygarlığının altın çağı’nda doğdu” ifadesine yer vermiştir.

Dünyanın her tarafından düşünür, devlet adamı, yazar ve komutan Atatürk’e hayranlıklarını ifade etmişlerdir. Danıel Dumoulın, “Atatürk’ten Düşünceler ” eserinde şunları yazmıştır : “…1933 sonunda, Türk ulusu bir mucize gerçekleştirmiştir. Genç Türk Cumhuriyeti modern bir millet olmuştur ve herkesin gıpta ile baktığı ve örnek gösterdiği halk devleti olmuştur. Bu istisnai başarının fikir sahibi ve sanatkârı ATATÜRK idi.”
Şevket Süreyya Aydemir, ” Tek Adam” eserinde şöyle demekte: ” Ölümümün daha 25 nci yılında kendisi hakkında çeşitli dillerde 3.000 eser yayınlanan insan, üzerinde düşünülen insan demektir.”

Mustafa Kemal, yaşamı süresince büyük dönemeçlerde karşılaştığı (Şam’da karşılaştığı ” kavm-i necip” ve Belgrad istasyonunda yaşanan ” fes” gibi ) olaylar karşısında geleceğe dönük yepyeni ve yaratıcı düşünceler oluşturmuş ve geliştirmiştir.
Atatürk 1924 yılında, ” nereden esin ve kuvvet ” aldığı yolunda yöneltilen bir soruya karşı şu yanıtı vermiştir: ” …İlk esin, ana- baba kucağından, sonra okuldaki eğiticinin dilinden, vicadanından, eğitiminden alınır.”

Atatürk, ailesinden ,öğretmenlerinden, Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ziya Gökalp, M.Emin Yurdakul, H.Cahit Yalçın ve J.J.Rousseau gibi şair, yazar ve düşünürlerden eleştirerek okuduğu yerli ve yabancı yazarlara ait kitaplardan esinlenerek zengin düşünce dünyasını geliştirmiş ve uygulamaları ile hayata geçirmiştir.
Dünya tarihinde silinmez izler bırakan, kendine özgü çağdaş bir düşünce sistemi oluşturan,asıl unsurların insan ve insanlık , kişi için ÖZGÜRLÜK ve toplum için BAĞIMSIZLIK olduğuna inanan Atatürk, dünyanın sürekli bir barışa kavuşması gerektiğine inanarak ” Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini savunmuştur.

Düşünceleriyle ATATÜRK (Arı İnan), Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri (Prof.Dr. Utkan Kocatürk), Atatürk Yolu ( Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu koordinatörlüğünde,Prof.Dr.Mustafa Aysan,Prof.Dr. Hamza Eroğlu,Prof.Dr.İsmet Giritli,Prof.Dr.Mehmet Gönlübol ) ,Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar ( Prof.Dr.Şerafettin Turan ), Evrensel Yönüyle ATATÜRK ( ATSE Başkanlığı),100.yıl Atatürk Könferansları(ETKB)ve dünya kütüphanelerinde yer alan yüzlerce yerli ve yabancı kaynak kitap, Atatürk’ü bütün yönleriyle anlatmaktadir.
“Kitaplar vardır, kimileri yalnız ve yalnız özel kitaplıklara girebilir/ Olağanüstü yazılarla yazılmıştır kimileri.” Andre Gide

FACEBOOK YORUMLARI