“Memleket ve nillet hizmetinde baş olmak isteyenlerin ilham kaynağı,milletin gerçek duyguları ve emelleridir. Her türlü başarı sırrının ,her çeşit kuvvetin,gücün gerçek kaynağının milletin kendisi olduğuna inancımız tamdır.” 1925 M. Kemal Atatürk

Milletine inanarak ve güvenerek 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ve zaferle sonuçlandıran büyük önder, “bizim yolumuzu çizen ,içinde yaşadığımız yurt,bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin binbir felâket ve elem kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır” diyerek hayatı boyundaca ulus ve dünya tarihi yanında Türk milletinin vicdanından aldığı ilhamla ilerlemiştir.
“Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek yetenek ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.” diyen Atatürk, halktan gördüğü sevgi, itimat ve güven karşısında mutlu ve bahtiyar olduğunu ifade etmiştir.

Akıl, bilim ve tarih yolunda vatan ve millet sevgisi ile dopdolu olarak çağdaş köklü uygulamaları gerçekleştiren Atatürk, “ Milletimizi ,şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla övünç duyuyorum” demiştir.
Büyük önderin her sözünde özel olarak millet ve ordu öncelikli ve önemli bir yer tutar: “Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri en elim ve en güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla lâyık olma niteliği kazanan ordumuzun kahramanlığı.”1924 “Halkımız yüksek bilinçlidir, her türlü ilerlemeye yetenekli ve lâyıktır,özverilidir,saygıya değerdir.”1924
“Büyük olayları, yapılan işleri bir bireye mal etmek,milletin hakkına saygısızlık ifede eden bir görüş şekli olur.”
“…Kuvvet birdir ve o milletindir…”1937

“Ordumuz,Türk birliğinin,Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatan severliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.”1937 Bu gerçekleri bütün dünya görmüş ve Atatürk’e hayranlıklarını ifade etmişlerdir. Mustafa Kemal’in lX.İngiliz Kolordusunu bozguna uğratması ve Conk bayırındaki karşı taarruzundan sonra, Çanakkale’deki İngiliz baş komutanının Harbiye Bakanı Lord Kitchener’e çektiği telin son bölümü şöyle:
“Çanakkale savaş alanındaki durumu bütün gerçekliğiyle belirtmeyi gerekli görüyorum: Biz şimdi kahramanca çarpışan ve çok ustalıkla,cesurca yönetilen asil Türk Ordusu’nun karşısında bulunuyoruz.” Hamilton (İngiliz Generali-Ağusto 1915)

Atatürk,ordumuzun, ülkemizin bütün alanlarda ihtiyaç duyacağı elemanların büyük bir disiplinle yetişeceği büyük bir okul olması gerektiğini önemle vurgulamıştır:
“Büyük milli disiplin okulu olan ordunun; ekonomik, kültürel,sosyal savaşlarımızda bize aynı zamanda en lüzumlu elemanları yetiştren büyük bir okul haline getirilmesine, ayrıca itina ve himmet edileceğine, şüphem yoktur.”1937
“Türk Milleti, kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu alçak,vatansız,milliyetsiz,beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara müsamaha edecek bir heyet değildir.Türk milletinin sosyal düzenini bozmaya yönelen didinmeler boğulmaya mahkûmdur.” Mustafa Kemal -1929

“Milletimizin yol almak zorunda olduğu aşamalar büyüktür ; erişilmesi zorunlu olan hedefler çoktur” diyen büyük önderin belittiği aşamaları geçmek ve zorunlu hedeflere ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiği bir kez daha anlaşılmıştır.
Atatürk yolunda laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve geliştirmek milletimizin,ordumuzun , tüm kurum kurum ve kuruluşların milli görevidir. Bunun dışında bir yol aramaya kalkışmak gaflettir,dalalettir ve ihanettir.
Halkkımızın evlatlarından oluşan Asil Türk ordusunu zaafa uğratmaya ve gölge düşürmeye, çelik iradeli gücünü sarsmaya hiçkimsenin gücü yetmeyecektir.
Atatürk’ten Düşünceler kitabının araştırmacı yazarı Danıel Dumoulın şöyle demekte:
“Nihayet, savaş çözüm olmayacağı için Türk ulusu, azimle memleketini modernleştirmeye ve takrar inşa etmeye koyulmuştur. 1933’ün sonunda, Türk ulusu bir mucize gerçekleştirmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti modern bir millet olmuştur ve herkesin gıpta ile baktığı ve örnek gösterdiği halk devleti olmuştur. Bu istisnaî başarının fikir sahibi ve sanatkârı Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal idi.”

FACEBOOK YORUMLARI