İki Sayıştay yok amma Türkiye’de iki Yargıtay iki de Danıştay var.
Askeri olanın adı Danıştay değil ama ayni görevi üstlenen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi var.

Sivil Yargıtay var askerî Yargıtay var…

O zaman polis mahkemesi, öğretmen mahkemesi gibi her kurumun kendi mahkemesi olursa bu durumda adalet ve hukukun üstünlüğü tartışılır hâle gelir.
Askerî mahkemelerde, üst mutlaka haklıdır. İç hizmet kanunu bu hükme zeval verir. Mutlak itaat başyapıttır.

Bu maddenin seferberlik ve savaşta geçerli olması gerekir. Barış zamanında kanunsuz emri yerine getirmeye de zorunlu kılmak mantık ölçülerini aşmaktadır. “Komutanım bana yazılı emir verir misin?” diyecek hiçbir rütbeliyi de hiçbir kitap yazmaz…
Esas duruşta bekleyen personelini tekme tokat döven albaya askerî mahkeme ne ceza vermiştir?
Terfi ettirmiş, general olmuş ve ihtilalciler içerisinde olduğundan kodesi boylamıştır.
Bunun gibi yüzlerce örnek vardır. Yüzümüzü Batı’ya dönelim derken bazı hususlarda şark kafasında kaldığımız ayan beyan ortadadır.
Batı’da askerî Yargıtay ve askerî mahkemeler hangi safhadadırlar;
İspanya: Askerî yargı savaş ve sıkıyönetimde işlerlik kazanıyor.
Almanya: Sadece savaş zamanında askerî mahkemelerin kurulmasına izin veriliyor.
Fransa: 1999 yılında askerî mahkemeler kaldırıldı…

İsveç: Askerî mahkeme yok.
Hollanda: Yok.
Danimarka: Yok.
Finlandiya: Yok.
Letonya: Yok.

Kanunlar herkese eşit muamele yapmazsa kırgınlık, travma alır başını gider.
Ast haklı olduğu hâlde haksız çıkacağını bildiği için %90’ı üstünü şikâyet etmekten kaçmaktadır.
“Astlarına siz ed.sünüz!” diye bağıran yüzbaşıya askerî mahkeme ne ceza vermiştir?
Askerî mahkemenin savcısı, hâkimi de rütbeli olduğundan ast korkudan savunma yapamaz durumda kalmaktadır.
Askerî Yargıtay’da, askerî mahkemelerde kapatılma kararı doğrudur.
Açıkçası silahlı kuvvetlerimizde, sevgiye dayalı SAYGI tesis edilmiş olsa, hiçbir zaman bileği bükülür mü?
Korkuya ve üst daima haklıdır felsefesi sürdüğü müddetçe ordu içerisindeki kurtları temizlemek uzun zaman alır. Bazıları da bir yerlere yamanma ihtiyacı duyarlar. Şimdi olduğu gibi…
Sevgiye dayalı saygı hiçbir zaman yıkılmaz, yıkıldığı da görülmemiştir.