Maliye Bakanı Naci Ağbal, asıl bütçenin yeni yıldan önce Meclis’e sevk edileceğini, Ocak ayında ise çıkarılacağını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Komisyon, 2016 Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısını görüşüyor. Toplantıda bir sunum yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, asıl bütçenin Ocak ayında çıkarılacağını duyurdu. Bakan Ağbal, sunum konuşmasında Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere, yaşanan uzun süreli seçim atmosferine ve mevcut jeopolitik gerginliklere rağmen sağlam temellerini koruduğunu ifade etti. Ağbal, “Doğru makroekonomik politikalar ve gerçekleştirilen birinci nesil yapısal reformlar sonucunda ekonomide büyük bir başarı elde ettik. Türkiye’nin kişi başına milli gelirini üç kata yakın artırdık. Gelişmiş ülkelerle aradaki farkı azaltıp refah düzeyini yükselttik. Aynı zamanda gelir dağılımını iyileştirdik. Yoksulluğu azalttık” diye konuştu.
Hükümetin gerçekleştireceği hedefleri “Demokratikleşme ve adalet, eğitim, kamu yönetimi, kamu maliyesi, reel ekonomide köklü değişim ve öncelikli dönüşüm programları” olarak açıklayan Maliye Bakanı, “Makroekonomik önceliklerimiz istikrar ve güçlü büyüme, tasarrufların artırılması, mali disiplin ve fiyat istikrarı olarak belirlenmiştir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bir yandan makroekonomik istikrar ve kanımlarımızı güçlendirirken bir yandan da mikroekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanacağız” dedi.
Geçici Bütçe Kanunu ödeneklerinin üç aylık dönem için, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranının esas alınarak hazırlandığını kaydeden Bakan Ağbal, “Söz konusu oranlar, kamu hizmetlerinin önemi, önceliği sürekliliği ve ödeme zamanları dikkate alınarak ayrıca geçmiş yıl gerçekleşmeleri çerçevesinde belirlenmiştir” diye konuştu.

-ÜÇ AYLIK DÖNEMDE YATIRIMLAR AKSAMAYACAK-

Bakan Ağbal, geçici bütçe ile yatırımların aksamayacağını dile getirerek şöyle dedi: “Bu üç aylık dönemde yatırımlarda herhangi bir aksamaya mahal verilmeyecektir. Bu kapsamda kamu kurumlarınca taahhüde bağlanmış iş ve hizmetlere ait ödemelere belirlenen ödenek sınırları çerçevesinde devam edilecektir. Benzer şekilde, kamu idarelerinin yıllık veya daha uzun süreli yüklenmeye girişebilmelerine de imkan tanınmaktadır. Geçici Bütçe Kanun Tasarısına göre 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri genel olarak uygulanmaya devam olunacaktır. Ancak, büyük bir kısmı 2015 Yılı Merkezi  Yönetim Bütçe Kanununa bağlı cetvellerle ilgili olmak üzere özellik arz eden bazı düzenlemeler de bulunmaktadır. 2016 yılı için açıktan atama sayısı 55 bin olarak belirlenmektedir. 2016 yılında, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı çetvellerde çeşitli parasal tutarlar 2016-18 Orta Vadeli Programında yer alan deflatör oranı olarak belirlenen yüzde 6,8 oranında artırılmaktadır.”