Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2014 yılı için 5 milyar 611 milyon TL oldu.

ANKARA – TÜİK, 2014-2015 dönemi, Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2014 yılı için 5 milyar 611 milyon TL oldu.
Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2014 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 3.73 azalışla 5 milyar 611 milyon TL harcama yapıldı.
Bu sonuca göre 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisindeki oranı yüzde 0.32, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1.12 oldu. Bu oranlar 2013 yılında sırasıyla yüzde 0.37 ve yüzde 1.28 idiBütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2015 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 5 Milyar 850 Milyon TL oldu.
DOLAYLI AR-GE DESTEĞİ 2014 YILINDA 1 MİLYAR 360
MİLYON TL OLDU
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2014 yılında 1 milyar 360 milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge desteği 2015 yılı için ise 1 milyar 491 milyon TL olarak tahmin edildi.
EN ÇOK ÖDENEK GENEL ÜNİVERSİTE FONLARINA AYRILDI
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2015 yılı için en çok ödenek yüzde 40.2 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 21 ile savunma, yüzde 16.2 ile Endüstriyel Üretim ve Teknoloji ve yüzde 9.1 ile Genel Bilgi Gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) takip etti.(ANKA)