16-7-2016-ANKARA DEMİRYOLU FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-BASIN 387964

0
462

İhale Kayıt No: 2016/262274
1- İdarenin:
Adresi: TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası : (0.312) 211 10 41 – (0.312) 211 06 96
İlgili Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450
İhale konusu malın adı ve miktarı: 4900 adet “MUHTELİF SEGMAN ALIMI” (Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)
2- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3- İhale konusu mal TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.(Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)
4- İhale 24.08.2016 günü saat 14.00’da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.
5- Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 24.08.2016 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.
6- İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.