1-8-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ(218056)

0
63

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2015 gün ve 2621 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi, Lodumlu imar 67 ada 1,2 ve 16 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.