Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2015 tarih ve 2407 sayılı kararı ile onaylanan Keçiören İlçesi 91615 ada 4 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.