Davacı TOLGACAN ÇAKICI ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus davası nedeniyle;Mahkememizden verilen 06/04/2015 tarih 2015/127 Esas. 2015/167 sayılı
kararıyla;Davanın KABULÜNE, Ordu ili, Gürgentepe ilçesi, Akmescit mah/köy Cilt :3 Hane:3 75’te kayıtlı Murat ve Nurten ‘den olma 13/09/1972 doğumlu ve 14213800852 T.C. Kimlik numaralı davacının nüfustaki “Tolğacan” adının “Tolga” olarak düzeltilmesine,Karar verildiği ilan olunur.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...