İngiltere’de Anayasa yok, biz 1876’dan bu yana defalarca Anayasa yaptık…
Türkiye’de yaşanan tüm sorunları mevcut Anayasa’ya bağlamak ve Anayasa’nın baştan aşağı yeniden yazılması halinde her şeyin sütliman olacağını sanmak saflıktır.

Mevcut Anayasa’ya harfiyen uymak koşuluyla da, hatta hukuk devletini içimize sindirdiğimiz takdirde hiç anayasa olmadan da ismimizi çağdaş devletler arasına yazdırabiliriz.
++
Mevcut Anayasa “insan haklarına uymayın” mı diyor?
Yargı bağımsızlığının askıya alınmasını mı istiyor?
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini ret mi ediyor?
“Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” anlayışına karşı mı çıkıyor?
“Aileyi ve çocukları korumayın, sosyal devlete boş verin” mesajı mı veriyor?
Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığını mı savunuyor?
Başbakan “özgürlükçü Anayasa” diyor. Bu Anayasa’da hangi özgürlük eksik ki?
++
Bırakın diğer maddeleri ülkeyi yönetenler sadece Meclis’te ettikleri yemine sadık kalsalar yeter.
Demokratik ve laik Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına namusu ve şerefi üzerine yemin ettikten sonra Anayasa’dan laikliğin çıkarılmasını isteyenlere tanık olmadık mı?
Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağına yemin ettikten sonra bölücü teröristlere kol kanat gerenleri görmedik mi?
++
İngiltere’nin anayasası olmadığı halde demokratik, laik, çağdaş bir hukuk devleti olduğunu göz ardı etmemeliyiz.
Ve 1876’dan bu yana defalarca uzun uzun anayasalar yazdığımız halde devlet yönetiminde hiçbir şeyin yerli yerine oturmayışının nedenlerini iyi değerlendirmeliyiz.
++
Anayasa, sonuç olarak temel bir hukuk metnidir.
Hukuk devleti kavramını içimize sindiremezsek bir değil on defa anayasa değiştirsek sonuç alamayız.
Yani özetle, “Anayasa’dan önce kafaları değiştirelim” diyorum.