Dünyanın en iyi hukukçularını getirtip dört dörtlük bir anayasa hazırlansa bile Türkiye’nin sorunları çözülmez. Çünkü sorun Anayasa’da değil, onun uygulamasında.

Mevcut Anayasa demokrasinin temel kurallarına uymayın mı diyor, insan haklarına aykırı davranılmasını mı istiyor, devlet yönetiminde liyakatin değil sadakatin egemen olmasını mı öngörüyor, yargı bağımsızlığının bir tarafa bırakılmasını mı buyuruyor, hukuku değil keyfiliği mi savunuyor, güçler ayrılığı kuralına mı karşı çıkıyor, Atatürk ilkelerini dikkate almamamızı mı emrediyor, laikliğe mi boş veriyor, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü mü dikkate almıyor?
++
Bugünkü yöneticiler bırakın mevcut Anayasa’nın tamamını sadece milletvekili yeminini düzenleyen maddesine uysalar bile inanın Türkiye güllük gülistanlık olur.
Ne diyor o madde:
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
Buyurun, öbür maddeleri boş verin, sadece bu maddeyi uygulayın yeter!
++
Bizim anladığımız anlamda yazılı bir anayasanın bulunmadığı İngiltere’de demokrasinin, hukuk devletinin, insan haklarının, güçler ayrılığının olmadığını iddia edebilir miyiz?
++
Ben muhalefet liderlerinin yerinde olsam, Hükümetin, “Hadi Anayasa’yı değiştirelim” önerisine karşı çıkar, “Kardeşim, siz önce mevcut Anayasa’yı ve yasaları doğru düzgün bir uygulayın bakalım” derdim…
Anayasa’yı değiştirmek için komisyon kurulması, uzun uzun çalışmalar yapılması, okkalı demeçler verilmesi israftır.
Türkiye’nin yeni anayasaya değil mevcut Anayasa ve yasalara saygılı yöneticilere ihtiyacı vardır.