Ankara da , Amatör futbol kulüpleri başta olmak üzere belirli spor dallarında ve çok çeşitli spor branşlarındaki amatör spor kulüplerimiz, maddi imkansızlık, tesis, malzeme yetersizliği, maddi destekleyici (sponsor) bulamama vs. gibi açıl ihtiyaç duydukları giderlerini karşılayamamanın sıkıntısını yaşamaktadırlar. Uzun yıllardır, şehrimizde başta amatör futbol kulüpleri ve diğer değişik spor branşlarına yatkın çocuklarımızı, gençlerimizi, Ankaralı spor adamaları, çok az sayıda özel sektör firmaları, bir kısım belediyelerimiz, eski sporcularımız, bugün antrenörlük yapan hocalarımız, sahiplenerek, birçok zorluklara yenilmeden, büyük fedakarlıklar göstererek bu çocuk ve gençlerimizi yetiştirip, Türk sporuna ve Ankara sporumuza kazandırmak için gönüllü mücadele vermektedirler. Gençlerimizin çevreleriyle iletişim becerilerini geliştirmede sporun çok önemli etken olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Sağlam kafa, sağlam vücut, sağlıklı ruh ve güzel ahlak sahibi gençlere sahip olmamız için çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmeyi misyon edinmeliyiz. Çocuğunun spora yatkın olduğunu düşünen aileler, çocukları hangi spor branşına ilgi duyuyorsa, ilimizde kurulu bulunan o amatör spor kulübü yöneticileriyle iletişime geçmelidir. Ankara da Amatör sporlarda, çeşitli profesyonel branş ve sporculara sahip çok ciddi kulüplerimizin, derneklerimizin var olduğunu görmekten gurur duymaktayım. Fakat içerisinde bulundukları sıkıntılarını da bilerek çok yakından üzüntü yaşamaktayım. Ankaramız, Türk sporuna onlarca branşta çok önemli şampiyonlar ve sporcular kazandırmış bir spor şehridir. Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ aynı zamanda bütün Türkiye tarafından bilinen iyi bir sporcudur. Bugün baktığımızda, Amatör spor kulüplerimizin, en önemli sorun ve ihtiyaçlarının düzenli bir maddi gelirlerinin bulunmamasıdır. Taşıma suyla değirmenin dönmediği görülmüştür. Ankara da Kurulu bulunan amatör kulüplerimizin başta sportif kriterlere uygun tesisler, maddi destek ve spor malzemeleri gibi yaşamsal ihtiyaçlara ACİL ihtiyaçları vardır.