Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Altın dış ticareti, düşen fiyatlara bir tepki olarak, son çeyrekte ithalatın önceki çeyreklere göre artması neticesinde, cari işlemler dengesine olumsuz katkı yaptı” denildi

ANKARA- Merkez Bankası, 2014 yılı 4. Çeyrek Ödemeler Dengesi Raporunu açıkladı. Rapora göre, cari işlemler açığı, 2014 yılı dördüncü çeyreğinde daralma eğilimini devam ettirdi. Dış ticaret dengesindeki iyileşme, cari açıktaki azalışın temel nedenini oluşturdu. Altın dış ticareti, düşen fiyatlara bir tepki olarak, son çeyrekte ithalatın önceki çeyreklere göre artması neticesinde, cari işlemler dengesine olumsuz katkı yaptı. Net seyahat gelirleri, son çeyrekte, turist başına ortalama harcamanın düşmesi ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerileyerek, hizmetler dengesine yaptığı katkıyı azalttı.

Altın hariç tutulduğunda, ihracat bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerileme gösterdi. Bölgede ortaya çıkan olaylar nedeniyle önceki dönemlerde gerileyen Irak’a ihracatın dördüncü çeyrekte yönünü tersine çevirmesi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik ihracatın ivmesini, bir miktar düşürerek de olsa, koruması bu çeyrekte ihracata olumlu katkı yapan faktörler oldu. Öte yandan, bir önceki yılın aynı dönemine göre, altın ihracatı ile azalan seyahat gelirlerine paralel olarak bavul ticareti gelirlerinin azalış göstermesi ise ihracatı negatif yönde etkiledi.
Altın hariç tutulduğunda, ithalat harcamalarında yıllık bazda gözlenen azalış eğilimi yılın dördüncü çeyreğinde de devam etti. Petrol fiyatlarında başlayan düşüşün enerji ithalatını düşürmesi ve iç talep unsurlarının ılımlı seyretmeye devam etmesi, ithalattaki gerilemenin temel nedenlerini oluşturdu. Altın ithalatı ise, bu dönemde altın fiyatlardaki ılımlı gerilemenin tetiklediği alım motivasyonu ile artış eğilimi gösterdi. Cari işlemler dengesinin dış ticaretten sonra en önemli belirleyicisi olan hizmetler kalemi, yılın dördüncü çeyreğinde cari dengeye yaptığı olumlu katkıyı azalttı. Gelen turist sayısının artmaya devam etmesine rağmen, euro’nun hızlı değer kaybının etkilediği düşünülen turist başına ortalama harcamadaki düşüş, toplam turizm gelirlerinin son çeyrekte, geçen senenin aynı dönemine göre gerilemesine neden oldu. Öte yandan, taşımacılık gelirleri, navlun giderlerinin azalması ve turist sayısının artmasının etkisi ile bu dönemde toplam hizmet gelirlerindeki büyümeye katkı yaptı.
Cari İşlemler Hesabının Finansmanı 2014 yılının dördüncü çeyreği, küresel risk iştahının olumsuz seyrettiği bir dönem oldu.
OYNAKLIK, KÜRESEL RİSK İŞTAHINI OLUMSUZ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLERDEN OLDU
Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyrin ve ayrışmanın devam etmesinin yanı sıra hızlı gerileyen enerji fiyatları kaynaklı ortaya çıkan finansal oynaklık, bu dönemde küresel risk iştahını olumsuz etkileyen temel faktörler oldu. Diğer taraftan, Suriye’de yaşanan gelişmelerin bu dönemde de yoğun olarak devam etmesi, finans hareketlerine etki eden, Türkiye’ye özgü bir unsur olarak öne çıktı. Ödemeler dengesi finans hesabına ana başlıklar itibarıyla bakıldığında, geçen çeyrekte doğrudan yatırımlarda görülen yavaşlama dördüncü çeyrekte de devam etti. Portföy yatırımları ise, küresel risk iştahındaki kötüleşmeye rağmen, giriş yönlü hareket etti. Diğer yatırım girişlerinde ise gerek bankacılık gerek diğer sektörlerin borç çevirme oranları, bir önceki çeyreğe göre bir miktar artarak, 100 düzeyinin üstündeki seviyelerini korudu. Finansman unsurlarının kalitesi yönünden bakıldığında, diğer sektörün borç çevirme oranı ve doğrudan yabancı sermaye girişleri üçüncü çeyreğe göre bir miktar iyileşme gösterirken, rezerv yeterlilik oranı bir önceki çeyreğe göre gerileşmiştir. Diğer tüm unsurlar bir önceki çeyrek ile aynı düzeyde gerçekleşti. (ANKA)