İstanbul Barosu’nca yapılan açıklamada, ” Almanya Federal Meclisinin kararı kendi soykırımcılığına ortak aramanın dışında bir anlam taşımamaktadır” denildi.

Almanya Federal Meclisi’nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendiren tasarıyı onaylamasına ilişkin, İstanbul Barosu yazılı açıklama yaptı. İstanbul Barosu yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Almanya Federal Meclisinin kararı kendi soykırımcılığına ortak aramanın dışında bir anlam taşımamaktadır. Almanya Federal Meclisi, “1915 ve 1916 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere ve diğer Hıristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması” başlıklı tasarıyı kabul ederek tarihsel bir çarpıtmaya imza atmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki; parlamentoların, ekonomik ve siyasal çıkarlar doğrultusunda tarihi yeniden kurgulama, gerçek dışı kurgu üzerinden karar alma hak ve yetkileri bulunmamaktadır. Almanya Federal Meclisi, reel tarihi dışlayıp, ürettiği sanal tarih üzerinden hareketle, görev ve yetki alanına girmeyen bir konuda karar almıştır. Bu nedenle tarihsel gerçeklere tamamen aykırı bu karar hukuken yok hükmündedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türk milletinin ‘soykırımcı’ ilan edilmesi, Alman Parlamentosu’nun hakkı ve haddi değildir. Bu kararla Almanya, Türk milletini derinden rencide etmiş, aradaki tüm gönül köprülerini de tamiri mümkün olmayacak biçimde atmıştır. Bu tavır dostluğa ve müttefikliğe sığmayan, hasmane bir tutumdur.

“HİÇBİR CİDDİ TARİHSEL VE BİLİMSEL REFERANSA DAYANMAYAN KARAR”

“Hiçbir ciddi tarihsel ve bilimsel referansa dayanmayan kararda; Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki halk arasında barışma sürecini ileriye taşıyacak faaliyetlerin desteklenmesi’ çağrısı ise tam bir komedidir.
Tam aksine bu kararla nesnel, bilimsel ve tarihsel araştırmaların önü tıkanmakla kalmamış, ekilen kin ve nefret tohumları sulanmıştır. Yine kararda sözde soykırımdan sadece Ermenilerin değil, Asuriler, Süryaniler ve Keldaniler gibi diğer Hıristiyan azınlıkların da etkilendiği savı, iddiaların etnik temelin yanı sıra dini temele oturtulması, gerçekte kararın hangi politik saiklerle alındığına ışık tutmaktadır. Kararda, sözde soykırımda Alman İmparatorluğu’nun yüz kızartıcı rolü ne yapılan atıf ve vurgu, Türk milletine yönelik iftiranın hazmettirilmesine yönelik sinsi bir taktiktir. Ancak bunun için bu denli uzağa gidilmesine de gerek yoktur.
Bu çerçevede aynı Alman Parlamentosu’nun yakın geçmişte Cezayir’de, Yugoslavya’da, özellikle Bosna’da, Ruanda’da yaşanan soykırım ve etnik katliamlar, Ortadoğu’da süren savaş ve yıkımlar konusunda Almanya ve bazı batılı devletlerin emperyalist politikalarının teşhirine yönelik herhangi bir tasarrufunun olmaması son derece ilginçtir.”

“AYNAYA BAKMALARI YETERLİ OLACAK”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:
“Alman devleti bu kararla, ülkesinde yaşayan, Alman ekonomik mucizesinde alın teri bulunan, birçoğu Alman yurttaşı olmuş üç milyon Türk’ü de hiçe saymıştır.
Bu aşamadan sonra Alman politikacılarının soykırımcı ilan ettiği bu insanların yüzüne utanmadan nasıl bakacaklarını, onlardan nasıl oy isteyeceklerini gerçekten merak ediyoruz.