Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin genişletileceğine ilişkin haber ve yorumlar artıyor.

“Türk iş dünyası AB’den adil ticaret bekliyor” diyen Alman medyasına göre, “son dönemde tarihinin en sıkıntılı dönemini” yaşayan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni çıpanın Gümrük Birliği olması bekleniyor.

DWelle Türkçe, Gümrük Birliği’ne ilişkin geniş haberinde “Türkiye ile AB arasında 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşması, tarım ve hizmet sektörlerini de içine alacak şekilde genişletiliyor. Türk iş dünyası, AB’den ‘daha adil’ bir ticaret sistemi talep ediyor” dedi. Haberde şöyle devam edildi:

TİCARETİN 300 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

“Son dönemde tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşayan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni çıpanın Gümrük Birliği olması bekleniyor. 21 Aralık’ta Brüksel’de, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna yönelik müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye ile AB arasında 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren ve geçen 20 yılda karşılıklı ticareti 37 milyar dolardan 140 milyar doların üzerine çıkaran Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi ile Türkiye-AB ticaretinin 300 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.”

Gümrük Birliği’nin yürürlüğüne girmesinden bu yana geçen 20 yılda Türkiye’nin Gümrük Birliği uygulamalarına ciddi itirazları olsa da, Türk sanayisinin kalkınmasında ve dünya standartlarında üretim yapmasında Gümrük Birliği üyeliğinin büyük etkisinin olduğunun belirtildiği haberde  “Öyle ki, aradan geçen 20 yılda Türkiye’nin AB’ye ihracatı yüzde 423 artarken, ithalatı da yüzde 336 artış kaydetti. Bugün Türkiye otomotivden tekstile, elektronikten kimyaya kadar sanayinin tüm alanlarında Avrupa’ya ihracat yapıyor ve Avrupa pazarı Türkiye’nin toplam ihracatının yarıya yakınını kapsıyor” denildi.

TEMASLAR 2 YILDIR SÜRÜYOR

Şimdi ise Türkiye ile AB arasındaki ticarette yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan DWelle, son 2 yıldır AB Konseyi ile Türkiye Ekonomi Bakanlığı arasındaki temaslar sonucunda, yalnızca sanayi mallarını içeren Gümrük Birliği’nin tarım ve hizmet sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi fikri ağırlık kazandığını,  bu genişleme özellikle Türkiye’nin AB’ye ihracatında önemli artış yaşanmasına yol açabileceğini belirtti.

Haberde Gümrük Birliği’nin modernizasyon sürecini yakından takip eden Türk iş dünyasının ise yeni dönemde Türk şirketlerin AB pazarlarına girişi konusunda yaşanan sıkıntıların aşılmasını talep ettiğine dikkat çekildi. Haberde  taleplerin arasında Türk TIR’larına serbest dolaşım hakkının verilmesi, Türkiye’nin üçüncü ülkeler ile AB arasında yapılan serbest ticaret anlaşmalarına dâhil olmasının da bulunduğunun altı çizildi.