Bulgar Savunma Bakanı General Stiliyan Kovaçev’in ikinci kızı Mara Dimitrina Kovaçev ile bir gazinoda karşılaşmıştı. Genç kız o sırada İsviçre’de müzik ve edebiyat eğitimi alıyordu, izinli olarak ülkesinde bulunuyordu. Tanışmaları Türk asıllı milletvekili Şakir Zümre’nin Bulgar Adliye Nazırı onuruna verdiği yemekte gerçekleşti. Genç kızın babası General Kovaçev II. Balkan Savaşı’nda kızının gönlünü kaptırdığı Mustafa Kemal ile karşılıklı savaşmıştı. Nihayet beklenen gün gelmiş ve kısa bir süre sonra generalin evinde buluşmak üzere randevu sağlanmıştı. Karşılıklı gelip gitmeler ve tertiplenen kokteyller, tarafları birbirlerine yeterince kaynaştırdı. Bulgar Kraliyet Sarayı’nın tertiplediği maskeli baloya İstanbul’dan getirdiği Yeniçeri kıyafetiyle katılarak, yabancı misyon şefleri ve onların şık hanımefendileri ta-rafından hayli ilgili görmüştü. Takvimler 11 Mayıs 1913’ü gösteriyordu. Balo salonu Kraliyet Sarayı’nın yanındaki Grasko Gradina isimli şehir parkının karşısındaki Voyenen Kulüp’tü. Paşa, Dimitrina ile yanak yanağa dans ederken genç kızın ayakları yerden kesiliyor, Makedonyalı annesi olanları keyifle izliyordu. Genç Osmanlı subayına göre Türk kadınları da başlarındaki peçeleri atmalı, bu maskeli balodaki gibi erkeklerle konuşup dans etmeliydiler. Bulgar generalinin kızı Dimitrina, Mustafa Kemal’in modern esintiler içeren konuşmaları karşısında adeta kendinden geçmişti. Artık Mustafa Kemal de Dimitrina’yı kafasında hayal ettiği Batılı bir eş olarak tanımlıyordu. Şartlar ne olursa olsun bu zarif ve güzel Bulgar kızını mutlaka babasından istemeliydi. Aralarında 11 yaş olan Dimitrina’nın kendisine olan sevgisinden emin olan Mustafa Kemal muhtemel bir evlilik için önünde duran engellerin de farkındaydı. Üstelik Bulgar gelenekleri o aralar genç Türkleri pek sevmeyen ve onları aile içine almayı doğru bulmayan ailelerden oluşuyordu. O yıllarda Sofya’ya yerleşmiş çok zengin ve güzel olan, Tarife Hanım adında bir Türk kadını vardı. Sofya sosyetesinin eğlenceye düşkün lüks kadınları, önde gelen ailelerin güzel kızları, çok zaman Tarife Hanım’ın evinde düzenlenen partilerde bir araya gelirdi. Bu evin devamlı müdavimleri arasında Mustafa Kemal de bulunmaktaydı. Binbaşı rütbesindeki genç ataşemiliter sayısız güzel kızla tanışıp, adeta bir sevgililer koalisyonu kurmuştu. General Kovaçev’in kızı Dimitrina ile her ne kadar evlenmek düşüncesinde olsa da, Bulgar başbakanının kızı Nicolina Radoslavof’tan başka, milletvekili Dino Akçof’un kızı Elena Akçof da Mustafa Kemal’in gönül galerisinin oltasına takılanlar arasındaydı. Mustafa Kemal medeni cesaretini de yanına alarak her şeye rağmen Dimitrina’yı babasından istedi. Ama Bulgar paşa kızını başka bir dine mensup olan Mustafa Kemal’e vermedi. Bu durum iki âşığı birbirinden koparmadı, aksine gizli buluşmalara yöneltti. Güzel Dimitrina’yı babasından ikinci kez isteyen Mustafa Kemal ikinci kez reddedilince olanlar oldu. Bulgar paşa kızını hiç vakit kaybetmeden evlendirdi.25 Tarihi kaynaklar umumiyetle onun, Mustafa Kemal Sofya’dan ayrıldıktan sonra bir Bulgar milletvekiliyle evlendiğini yazmaktadır. Doğru olan bilgi, Dimitrina’nın önce Filibeli bir doktorla evlenip “Gazi Paşa”nın daveti üzerine 1925’te Türkiye’ye gelmesi ve ülkesine döndüğünde doktor kocasından boşanmasıdır. 1928’lerde Bulgar parlamentosundan Simeon İvanof adındaki milletvekiliyle ikinci evliliğini yapan Dimitrina, 1966’da 74 yaşında Sofya’da Vitoşa Dağı’nın eteğindeki bir Daça’da (yazlık) hayata veda etti. Süleyman Yeşilyurt, Ata’nın Hayatındaki On Dokuz Kadın, Kültür Sanat Yayınları, s. 29. Dimitrina Kovaçev (20 Haziran 1917)