Alabanda Antik Kentte yapılan kazı sona erdi
SAMSUN OMU ARKEOLOJI BOLUMU OGRETIM UYESI YRD. DOC. DR. AKIN TEMUR VE OGRENCILERININ KATILDIGI ALABANDA ANTIK KENTI’DE YAPILAN KAZI CALISMALAARI SONA ERDI. FOTO: SAMSUN-DHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Temür ve öğrencilerinin katıldığı, Alabanda Antik kentinde yapılan Alabanda Kazısı’nın çalışmaları sona erdi.

Aydın Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Yalçın Tavukçu’nun bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmanın başkan yardımcılığını Yrd. Doç. Dr. Akın Temür yaptı. Sona eren kazı hakkında bilgi veren Yard. Doç. Dr. Akın Temür, “Alabanda Antik Kentinde yürütülen kazılar, sadece arkeolojik malzemelerin çıkarılarak müzelere aktarılmasıyla sınırlı kalmayacaktır.

FOTO: SAMSUN-DHA
FOTO: SAMSUN-DHA

Disiplinlerarası bir anlayışla bulguların; Antropoloji, Paleoloji, Epigrafi, Filoloji ve Arkeometri gibi birçok bilim dalları açısından incelenmesiyle birlikte koruma ve restorasyonlarla kalıntıların yeniden ayağa kaldırılmasını da amaçlanmaktadır. Alabanda antik kentinin bilimsel kazılarla derinlemesine incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar, bölgeler arası kültürel etkileşimleri belgeleyebilecek önemli bulgular sağlayabileceği gibi, kentin arkeoloji dünyasındaki yerinin belirlenmesi açısından da oldukça önemlidir” dedi.

FOTO: SAMSUN-DHA
FOTO: SAMSUN-DHA

Alabanda Antik Kenti, Aydın İli, Çine İlçesi’nin batısında, Gökbel Dağı’nın kuzeyindeki tepelerin eteklerinde, Doğanyurt (Araphisar) Köyü yerleşim alanında ve Marsyas (Çine) Çayı’nın batısında kurulmuş önemli bir Karia kentidir.