MANİSA Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Nezahat Bölge, çocuklarının fotoğrafı ve video görüntülerini sosyal medyadan paylaşan aileleri tehlike ye karşı uyardı. Çocuk istismarının hızla arttığını, kötü niyetli kişilerin bu paylaşımları çocuk pornosu ve çocuk ticareti gibi amaçlarda kullanabileceği için dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Manisa Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Nezahat Bölge, ailelerin dikkatini çekecek çeşitli açıklamalar yaptı. Bölge, ilk olarak sosyal medyada yapılan paylaşımlara değindi. Sosyal medya üzerinde alınan beğeni ve yorumların özellikle çocukların psikolojik gelişiminde olumsuz etki yarattığını ifade eden Avukat Bölge, “Çocukların fotoğraflarının ya da videolarının sosyal medyada paylaşılarak çok beğeni ve yorum alması ailelerini memnun etse de bu durum çocukların psikolojik gelişiminde olumsuz etkiler yaratabilir” dedi. 

Paylaşımlar getirebileceği tehlikelere de dikkati çeken Bölge, “Küvette gülümseyerek oyun oynayan, tatilde kumda oynarken yüzüne gözüne çikolata bulaşmış sevimli bebek fotolarıyla ilgili masumane paylaşımlarımız; çocuk istismarının hızla arttığı bu dönemlerde, kötü niyetli kişiler tarafından istismara yönelik çocuk pornosu ve çocuk ticareti gibi iğrenç amaçlarla kullanılabilir” dedi.

EĞİTİME DİKKATİ ÇEKTİ

Çocukların ve ailelerin internet ve sosyal medya kullanımı konusunda eğitilmesi gerektiğinin altını çizen Avukat Bölge, “Ailelerin üçüncü kişilerin ve öğretmenlerin çocuk fotoğrafları paylaşırken hassasiyet göstermeleri gerekir. Çocuğun korunması bakamından Anayasa’da ve Çocuk Hakları Sözleşmesinde, Çocuk Koruma Kanunu’nda hükümler yer almaktadır. Çocukların korunmasında aileler, yeterli tedbir ve önlemleri alamıyorsa devlet; anayasa ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda gerekli önlemleri almak zorundadır. TC Anayasası’nın 41’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında ‘Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır’ denilmektedir. Ayrıca, ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 19’uncu maddesinde ‘Bu Sözleşmeye taraf devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar’ denmektedir. Yine aynı sözleşmenin 29’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında ‘Taraf devletler çocuk eğitiminin çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi amacına yönelik olmasını kabul ederler’ hükümleri yer almaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında, okullarda gerekli ve yeterli önlemlerin alınması, ailelere, çocuklara ve eğiticilere eğitim verilmesi gerekmektedir. Toplumun bu konuda daha duyarlı olması ve hassasiyetle yaklaşması için bilinçlendirici adımlar atılmalıdır” dedi.