Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı “Aile Destek Paketi”nin iyi niyetle hazırlandığından eminim. Ailenin korunması ve nüfus artış hızının belli bir düzeye ulaştırılmasını hedefleyen paketle evleneceklere çeyiz yardımı geliyor. Ayrıca her doğumda kadına parasal yardım yapılacağı gibi halen uygulanmakta olan izinleri de artırılıyor.
Ancak ilk etapta, “Aaaa, ne güzel! Hükümet sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor, aileyi, anneyi ve çocuğu koruyor” denilebilecek bu paketin zamanla ciddi sakıncalar yaratacağı ve kadın istihdamı ile kadınların işyerlerinde kariyer yapmalarını ciddi biçimde engelleyeceğini görmek gerekir.
++
Pakete göre, dört aylık annelik izni artırılıyor. İlk çocuk için kadınlara dört aylık izne ek olarak iki ay süreyle günde dört saat izin verilecek. Kadınlar ikinci çocuk için dört aya ek olarak dört ay daha, üçüncü çocuk için ise yine dört aya ek olarak altı ay daha günde dört saat izin yapabilecek.
Bir örnek vermek gerekirse, bir kadın işe girdikten sonra ardı ardına üç çocuk doğurursa neredeyse yıllarca doğru düzgün çalışmayacak, yarım yamalak mesai yapacak.
Böyle bir çalışma düzenine özel sektörün anlayışla yaklaşacağını hiç tahmin etmiyorum. Sonuçta “Aile Destek Paketi” kadınların özellikle özel sektörde istihdamını azaltacaktır.
Devlette de farklı ama yine kadınlar aleyhine bir tablo ortaya çıkacaktır. Bir devlet kurumunda işe başladıktan sonra doğumlar nedeniyle yıllarca işten uzak kalacak bir kadının kariyer yapmasına imkan yoktur. Devlete düz memur olarak giren bir kadın sonraki yıllarda şef, müdür, daire başkanı, genel müdür gibi makamlara kolay kolay gelemeyecektir. Bu makamlar artık tamamen erkeklerin kontrolünde olacaktır.
++
Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı “Aile Destek Paketi”nin kadınlar aleyhine işlememesi için özel sektörde kadın istihdamı belli bir oranda zorunlu tutulmalıdır. Devlette de anne olmaları memurların kariyer yapmalarını engellememeli, kadınlara yönetim kademelerinde çeşitli kontenjanlar ayrılmalıdır.