Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AİHM’e 2015 yılında 1 milyon 503 bin 154 Avro tazminat ödendiğini bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Bozdağ, AİHM tarafından 2012 yılında 117, 2013 yılında 118 ve 2014 yılında 94, 2015 yılında 79 ihlâl kararı verildiğini, ihlâl kararlarının, adil yargılanma hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, özel hayata saygı hakkı, etkin soruşturma hakkına ilişkin maddeler kapsamında verildiğini açıkladı.

Bakanlığının, AİHM kararları gereği tazminat ödemelerine 1 Haziran 2012 tarihinde başladığını ifade eden Adalet Bakanı, AİHM tarafından verilen tazminat kararının, dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu yapılan ödemeler dahil olmak üzere başvuranlara, 1 Haziran ve 31 Aralık 2012 tarihleri arasında 1.707.060 Avro, 2013 yılında 3.963.011 Avro, 2014 yılında 4.801.306 Avro, 2015 yılında 1.503.154 Avro tazminat ödendiğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvuruların takibinin, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (h) bendine göre Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 13/A maddesine, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1’inci maddesi ile eklenen fıkra gereğince kurulan Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yerine getirildiğini belirtti.