Ülkemizin ancak ve yalnız eğitimle kalkınacağına inanan Anadolu Eğitim Sendikası, meslek sahibi ve nitelikli bir nüfus için mesleki eğitimi her zaman öncelikli gündeminde almıştır.

Siyasi tartışmaların ve çıkarların gölgesinde kurban edilen meslek liselerinin ve özverili eğitim ordusunun sorunlarının çözümü adına yapıcı, uygulanabilir çözüm önerilerini raporlaştıran sendikamız, MEB ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşen ulusal eğitim kongresinde tarafını ortaya koymuştur.

Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ başta olmak üzere tüm bakanlık bürokratlarının yanı sıra, YÖK, mesleki ve teknik kurumlarının değerli yönetici ve eğitimcileri, sivil toplum örgütleri, sektör temsilcileri yanında öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşen kongrede AES Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonu Raporunu sunan sendikamız sürecin de takipçisidir. Ulusal Eğitim Kongresine Genel Başkanımız Sayın Cansel GÜVEN ve AES Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Ali ÖZGÜL temsili ile katılım gösterdiğimiz “Eğitimden Üretime Sektörle İşbirliğine” başlığında 24-25 Ekim 2016 Tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti.  İki gün buyunca üç ayrı salonda alanının temsilci ve sözcüleriyle gerçekleşen panel başlıkları şunlardır:

 • Mesleki Eğitim- İstihdam İlişkisi
 • Mesleki Rehberlik ve Kariyer
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğitimcilerin Eğitimi
 • Sendikalar Gözüyle Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Mesleki Yeterlilikler
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde Çalışmaları ve Uygulamaları
 • İşletmelerde Mesleki Eğitim
 • Ahilik ve Değerler Eğitimi
 • Meslek Yüksekokullarının Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • Tematik Okullar, Özel Mesleki ve Teknik Okulları ve Teşvikler
 • Mesleki Yeterliliklerin Belgelendirilmesi
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde Proje Uygulamaları
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • Endüstri 4.0 ve Uygulamaları
 • Basın Gözüyle Mesleki ve Teknik Eğitim

Ali ÖZGÜL başkanlığında AES Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonunun hazırladığı genel merkez yönetimimizce onaylanan, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Bilgisine sunulan rapor ise ektedir. Mesleki eğitimin şeklen değil, gereğince verildiği, ülke kalkınmasına lokomatif olduğu günler görme dileği ile paydaşlarımızla paylaşıyoruz.