Dava dosyaları raflarda tozlanırken adalet mensuplarının topluca 40 günü aşkın tatile çıkmalarını bir türlü anlayamamışımdır.
Neyse ki o tatil 1 Eylül itibariyle bitti, “adli yıl” başladı.
Adli yıla girdiğimiz gibi inşallah bir gün adil yıla da gireriz.
**
Türkiye’nin bugün en önemli sorunlarından biri yargıdır.
Dava sayısı 7 milyonu bulmuş, bir hakime düşen dava dosyası bini aşmıştır.
60 yıldır, evet yanlış okumadınız, altmış yıldır sonuçlanmayan davalar vardır mahkemelerimizde.
Yargı bağımsızlığı bir türlü sağlanamamakta, iktidarın yargı üzerindeki baskısı sürmektedir. Ergenekon ve Balyoz davaları bunun çarpıcı örnekleridir.
Hakimlerimizin kesin karara bağladığı davaların çoğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürüldüğünde Türkiye’nin mahkumiyeti ile sonuçlanmakta, bu yüzden her yıl milyonlarca Euro tazminata mahkum olmaktayız.
Cinayetlerin ve yaralama olaylarının artmasında adaletin geç ya da hiç tecelli etmemesinin önemli rolü olduğunu, insanların adalete güvenmedikleri için haklarını bizzat arama yoluna gittiklerini ısrarla söyleyen uzmanlar vardır.
Mafya sisteminin bir türlü çökertilemeyişinin ardında da hızlı ve adil çalışan bir yargımızın olmayışının etkisi yadsınamaz kuşkusuz. Senedini, çekini tahsil edemeyenlerin bir bölümü mahkemeye değil mafyaya koşmaktadır ne yazık ki.
**
Böyle bir dönemde adli yıl açılış konuşmasında Yargıtay Başkanı’nın önemle vurgulaması gereken husus yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ağır iş yüküne çözüm bulunması gerekliliği, adaletin hızlı işlemesi için yapılması gerekenler olmalıydı.
Ama Yargıtay Başkanı, Yüce Divan görevinin kendilerinde değil Anayasa Mahkemesi’nde olmasını neredeyse Türkiye’nin en önemli yargı sorunlarından biri gibi gösterdi. Nitekim televizyonlar ve gazeteler de haberlerinde Yargıtay Başkanı’nın bu sözlerini öne çıkardı.
Yahu, Cumhuriyet tarihi boyunca Yüce Divan’da yargılananların sayısı kaç kişidir Allah aşkına?
**
Türkiye, Batı standartlarında bir hukuk sistemine kavuşmak istiyorsa ilk yapacağı şey, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşumunda siyasi iktidarın etkisini tamamen ortadan kaldırmak ve adaleti hızlandırmak, davaları en fazla 6 ay içinde sonuçlandıracak etkin tedbirler almak olmalıdır. Ayrıca kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce bozulan hakimlerin meslekle ilişkileri kesilmelidir.
Aksi takdirde yüce Divan nereye bağlanırsa bağlansın vatandaş adalete güvenmez, hukuk sistemi üzerindeki tartışmalar sürüp gider.