Ben beni değil,ben seni düşünürsem,
Lokmayı tek başına yemeden bölüşürsem,
Kendimi iyi, seni hor görmezsem,
Kendini her şeyin sahibi,başkasını el gören değil,
Herkesi gönülden sevebilirsem,
Haksızlığın karşısında bir dağ gibi
durabilirsem,
Duyguların esiri değil,aklın sahibi,
Kavganın yumruğu değil
İntikamın hançeri değil,
Sevginin çiçeği olabilirsem.

Saygının eğilmek,ezilmek değil,
Gönül denizinden süzülmek olduğunu
anlayabilirsem,
Düşmanlığın soğuğundan kurtulup
….sevginin sıcağına sığınabilirsem,
Başkasını horlayan değil,yücelten,
Doğruyu esirgeyen değil,öğreten,
Işığı söndüren değil karanlığı ışıtan,
Cehalet denizinde boğulan değil,
Bilgi rüzgarında yelkenleri şişiren
olabilirsem,
Eli açık,gönlü tok,her yüreği seven,
….yüreklice sevilen olabilirsem,
Yaşlanan bir ömrün gün batımında,
Diktiğim ağaçlarda cıvıl cıvıl şarkı söyleyen
….kuşların sesini dinleyerek,
O uzun uykuya huzurla dalabilirim.

Doğrunun arkasından koşup eğriden
kaçabilirsem,
Hakkıma razı olup başkalarına haklarını
verebilirsem,
Emeğe saygı duyup alın terimi gururla
silebilirsem,
Alnımda senelerin çizdiği çizgilere,
Engin bir hayatın resmini ekleyebilirsem,
Ahlarımla ohlarımı,öfkelerimle
pişmanlıklarımı,
Terazimin kefelerinde tartabilirsem;
Adam olmanın her şeyden
önemli olduğunu,
Her şeyin bir gün son bulduğunu,
Geride bırakılan izlerin silinmez,
Dikilen dağların ölümsüz olduğunu anlayabilirsem,
Elimi sımsıkı tutup da nimeti saklayan değil,
Cömertçe zenginliği paylaşabilirsem,
Gönül pınarlarından akan sularla
….susuzluğumu giderebilirsem,
Seversem,sevilirsem adam olabilirim,
İnsan olabilirim…