Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “bugün çok önemli bir işbirliğinin ilk adımını atıyoruz. Bir toplumda avukat – baro ne kadar güçlü olursa o toplum o kadar hukuk devleti ilkelerine göre yönetilen bir toplum olur” diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği ve Alman Avukatlar Derneği, Barolar Birliği’nde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Alman Yargıçlar Birliği Başkanı’nın da katıldığı toplantıda “Adalete Erişim; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Rolü” konusu ele alındı. Türk ve Alman konuşmacıların söz aldığı toplantının ardından, Türkiye Barolar Birliği ve Alman Avukatlar Derneği arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu anlaşmayı imzalarken şunları söyledi: “Bugün çok önemli bir işbirliğinin ilk adımını atıyoruz. Bir toplumda avukat – baro ne kadar güçlü olursa o toplum o kadar hukuk devleti ilkelerine göre yönetilen bir toplum olur. Bugün Türkiye’de verdiğimiz mücadele budur. Bu anlaşma ile işler durumdaki bir toplum için savunmanın ne kadar önemli bir rol oynadığını birlikte vurguluyoruz.”

Türkiye’de adalete erişim hakkıyla işe başlamamız gerekiyor

Feyzioğlu, “Biz mahkemelerde adil yargılanma hakkından söz ediyoruz. Ancak Türkiye’de adalete erişim hakkıyla işe başlamamız gerekiyor. Çünkü OHAL gerekçesiyle Türkiye’de adalete erişim noktasında da sıkıntımız var. Bizi bu zor zamanda yalnız bırakmadığınız, her türlü siyasi kaygının ötesi ve dışında hukukun üstünlüğü mücadelesi için buraya gelerek bizimle dayanışma gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Alman Avukatlar Derneği Başkanı Avukat ve Noter Ulrich Schellenberg de şu ifadeleri kullandı: “Bu zor zamanlarda Türkiye’de savunma özgürlüğü için Türk meslektaşlarımızın yanında duruyoruz.”

Avukatlar hukuk devletinin belkemiğini oluşturmaktadır

İnsan hakları savunucusu olarak avukatların, hukuk devletinin belkemiğini oluşturduğunu söyleyen Schellenberg, “Eğer avukatları tutuklamak artık neredeyse her gün olağan hale gelmişse, o zaman buna karşı çıkmamız lazım” diye konuştu.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ve Alman Avukatlar Derneği Başkanı Schellenberg tarafından imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşması, hukuk devleti için savunma özgürlüğü ve özgür baronun önemini vurguluyor. Anlaşmada şu ifadelere yer veriliyor: Vatandaşlar ile devlet arasındaki “silahların eşitliği ilkesi”, ancak savunma hakkının engelsiz kullanılabilmesinin garanti altına alınmasıyla geçerli olabilir. Ayrıca müvekkiller ile avukatlar arasındaki ilişki, özel devlet korumasına tabidir ve devlet müdahalesinden özgürdür.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi formaliteler arkasına sığınmamalıdır

Alman Avukatlar Derneği Başkanı Schellenberg Ankara’da ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türk davalarıyla ilgili formel koşulları gereğinden fazla zorlamaması gerektiğini söyledi. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye söz konusu olduğunda, hukuk yollarının tüketilmesi gibi formalitelerin arkasına sığınmamalı” diyen Schellenberg şöyle devam etti, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ihlali nedeniyle yapılacak şikâyet ancak şikayet sahibinin belli koşulları yerine getirmesiyle kabul edilmektedir. Bunlar arasında öncelikle iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gelmektedir. Ancak eğer bu durumun beklenilmesi imkânsız görünüyorsa istisnai olarak iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmeyecektir. Türkiye hukuk devleti ilkeleri bakımından Avrupa’daki ülkelerle kıyaslanamaz. Bu durum AİHM’de de dikkate alınmalıdır.”