Bağımsız Büro-Sen Genel Başkanı Remzi Kızılkaya, adalet çalışanlarının ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken sorunlarını 15 maddelik listeyle açıkladı. Kızılkaya, adalet çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması, fiili hizmet zammı getirilmesi, Adalet Hizmetleri sınıfının oluşturulması ve ulaşım ile fazla mesai ücretlerinin ödenmesini istedi.

-CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI-
Kızılkaya, bugüne kadar onlarca adalet çalışanının gerek mahkumlar gerekse terörist gruplar tarafından katledildiğine dikkat çekerek, “En son Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi’ndeki odasında teröristlerce şehit edilmiştir. Bu nedenle adalet çalışanlarının gerek adliye içerisinde gerekse adliye dışarısında can güvenliklerinin sağlanması en önemli sorunlardan biridir” dedi.
Kızılkaya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde düzenleme yapılarak adalet personeli için Adalet Hizmetleri sınıfının oluşturulmasının da önemli olduğunu vurguladı.
-ULAŞIM VE FAZLA MESAİ ÖDENMELİ-
Kızılkaya, sadece bazı bakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara ücretsiz servis hizmeti verildiğini, bunun dışında kalan personelin ise bu imkandan yararlanamadığını belirterek, adalet personelinin tamamına ulaşım ve fazla mesainin ödenmesi gerektiğini söyledi.
Yemek, lojman ve kreş sorunlarının çözüme kavuşturulmasının da önemli olduğunu kaydeden Kızılkaya, ayrıca yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele de ek gösterge verilmesini istedi ve mübaşirler ile yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin, Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınmasının önemli olduğunu kaydetti.
-FİİLİ HİZMET ZAMMI VERİLMELİ-
Adalet çalışanlarının ücretlerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Kızılkaya, adalet çalışanlarına fiili hizmet zammı getirilmesini istedi. Ayrıca, Adli Yıl açılışında bir maaş tutarında ikramiye verilmesinin de adalet çalışanlarının çalışma standartlarını yükselteceğini ifade eden Kızılkaya, daha önce hakim ve savcılara yapıldığı gibi tüm adalet çalışanlarına yüzde 10 civarında yargı ödeneği ödenmesi gerektiğini ifade etti.
-NÖBET ÜCRETLERİNDEKİ
FARKLILIKLAR GİDERİLSİN-
Kızılkaya, adalet çalışanlarının en önemli sorunları arasında nöbet görevi verilenlere nöbet ücreti ve izinlerinde komisyonlar arasındaki uygulama farklılıklarının yer aldığına vurgu yaparak, bu sorunun giderilmesi gerektiğini belirtti. Görevde yükselmeye ilişkin sorunlarında çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Kızılkaya, adalet çalışanlarının 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına alınmasının da önem arzettiğini belirtti.