Türkiye’nin, güney sınırlarında yer alan Suriye ve Irak’ta giderek kötüleşen insani kriz karşısında, samimi ve fedakâr bir duruş sergilediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En başından beri, ülkemiz sınırları dışında olsalar da, daima gönül sınırlarımızın içinde kabul ettiğimiz bu kardeşlerimizin dertlerini, kendi derdimiz olarak gördük.

Ekvador’un başkenti Kito’da, Ulusal Yüksek Eğitim Enstitüsündeki “Türkiye’nin Dış Politikası ve Latin Amerika” konulu konferansta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de yaşanan sorun çözülmeden bölgede yaşanan diğer sorunların çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Suriye nüfusunun yarısı evlerinden edilmiş durumdayken, göçmen sorunu çözülemez. Envai çeşit terör örgütünün faaliyet alanı haline dönüşen bu ülkede devlet, siyasi ve kurumsal olarak yeniden yapılandırılmadan güvenlik sorunları ortadan kaldırılamaz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvador’a resmî ziyareti kapsamında ülkenin saygın düşünce kuruluşlarından biri olan Ulusal Yüksek Eğitim Enstitüsü’nde bir konferans verdi.

“BÖLGEMİZDE YAŞANAN TÜM SORUNLARA İNSAN

ODAKLI BİR ANLAYIŞLA YAKLAŞIYORUZ”

“Türkiye’nin Dış Politikası ve Latin Amerika” başlıklı konferansta; enstitü yöneticilerinin, devlet yetkililerinin, bilim ve düşünce adamlarının hazır bulunduğu topluluğa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel sorunlar ve Türkiye’nin bu sorunlar karşısındaki duruşuna ilişkin görüş ve değerlendirmelerini dinleyiciler ile paylaştı.
Türkiye’nin, dünyadaki en belirgin coğrafi, siyasi ve kültürel fay hatlarının kesişim noktasında yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna rağmen biz, bölgemizde yaşanan tüm sorunlara insan odaklı bir anlayışla yaklaşıyoruz. İmkânlarımızı, kendi güvenliğimiz ve refahımızla birlikte, tüm dost ve kardeş halkların geleceği için de kullanıyor, seferber ediyoruz” dedi.

“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN ÇEKTİĞİ ACILARA

HİÇBİR ZAMAN KAYITSIZ KALMADIK”

Türkiye’nin, güney sınırlarında yer alan Suriye ve Irak’ta giderek kötüleşen insani kriz karşısında, samimi ve fedakâr bir duruş sergilediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En başından beri, ülkemiz sınırları dışında olsalar da, daima gönül sınırlarımızın içinde kabul ettiğimiz bu kardeşlerimizin dertlerini, kendi derdimiz olarak gördük. Aynı şekilde, İsrail’in işgali ve saldırıları altında hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılara hiçbir zaman kayıtsız kalmadık, bugün de aynı hassasiyetle onların yanındayız” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin, bir Akdeniz ülkesi olmanın yanı sıra bir Karadeniz ve Asya ülkesi olduğuna değinen ve bu yüzden Ukrayna krizi ve Kırım’ın yasadışı ilhakı başta olmak üzere, Karadeniz ve Güney Kafkasya’daki gelişmeleri yakından takip etmek mecburiyetinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Kafkasya ve Orta Asya kökenli milyonlarca vatandaşımızın bulunması sebebiyle, bölgedeki gelişmelerin etkilerini doğrudan kendi içimizde de hissediyoruz.”

“BÖLGEMİZDEKİ VE KÜRESEL DÜZEYDEKİ TÜM TARTIŞMALARIN,

İÇİNDE YER ALMAMIZ KAÇINILMAZ”

Türkiye’nin diğer vasıflarının yanı sıra bir Avrupa ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Avrupa’daki etkileri 2008 yılından beri süren küresel mali kriz, komşumuz Yunanistan’ı ve pek çok Avrupa ülkesini önemli sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Sahip olduğumuz sıkı ekonomik ilişkilerin yanı sıra, bir kısmı halen vatandaşımız olan 5 milyon Türkiye kökenli insanımızın yaşadığı Avrupa’daki gelişmeler, bizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu durum, bölgemizdeki ve küresel düzeydeki tüm tartışmaların, bir şekilde içinde yer almamızı kaçınılmaz kılıyor. Biz, bu gelişmeleri mümkün olduğunca olumlu yöne sevk etmeye çalışıyoruz” dedi.