EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile tahsis edilen Ekonomi Bakanlığı’nın Temsil ve Tanıtma Giderleri harcama kalemi olarak 2014 yılında 5 milyon 522 bin 536 TL, 2015 yılında ise Eylül 2015 tarihi itibariyle 16 milyon 4 bin 857 TL tanıtma gideri için harcama yapıldığını açıkladı. Zeybekçi, bakanlığının mali denetiminin her yıl düzenli olarak Sayıştay tarafından yapıldığını da belirtti.

Bakan Zeybekçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesini yanıtladı. Tanrıkulu, Bakan Zeybekçi’nin yazılı olarak yanıtlaması talebiyel TBMM Başkanılğı’na verdiği soru önergesinde, ‘Bakanlığınız temsil ve ikram giderlerinden 2014-2015 yılları arasında yıllar itibariyle ne kadarlık harcama yapılmıştır?’, ‘Her yıl sonunda ayrılan bu paradan gelecek yıla para devri yapılmış mıdır?’ ve ‘Yapılan temsil ve ikram gideri harcamaları denetlenmekte midir?’ dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise CHP’li Sezgin Tanrıkulu tarafından verilen yazılı soru önergesine ilişkin cevabı TBMM Başkanlığı’na iletti. Zeybekçi, bakanlığı ile ilgili tanıtma giderlerini şu şekilde yanıtladı:

“Merkezi Yönetim Bütçea Kanunları ile tahsis edilen Ekonomi Bakanılğı 03.6. Temsil ve Tanıtma Giderleri harcama kalemine; 2014 yılına 7 milyon 395 bin TL kullanılabilir bütçe ödeneği ayrılmış olup, yıl sonu harcaması 5 milyon 522 bin 536 Tl olarak gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında ise 31 milyon 908 bin TL olan kullanılabilir bütçe ödeneğinden Eylül 2015 tarihi itibariyel 16 milyon 4 bin 857 TL harcama yapılmıştır.

Öte yandan, temsil ve tanıma giderlerine ilişkin ödeneklerin harcanmayan kısmı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 20’nci maddesinin (F) bendinde yer alan ‘Cari yıda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir’ hükmü gereğince iptal edilmektedir. Ayrıca, Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesi kapsamında bakanlığımızın mali denetimi her yıl düzenli olarak Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır”.