T.C. ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Esas no: 2016/277

Davacı İzzet Koç tarafından, Davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 06/09/2016 tarihli 2016/277 esas sayılı kararla davacının davasının KABULÜ ile; Sivas ili Kangal ilçesi Onaran köyü Cilt No:113, Hane No:16’te nüfusa kayıtlı Sait ile Mahinur’dan olma 01/01/1973 doğumlu İzzet Koç’un nüfus kayıtlarında İzzet olan isminin düzeltilerek İzel olarak nüfusa kayıt ve TESCİLİNE, karar verilmiş olup,Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/09/2016
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-428302)www.bik.gov.tr