İLAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2016/206
Davacı MUZAFFER EREN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Davacının davasının KABULÜNE, Çankırı İli, Çankırı Merkez, Handırı Köyü, Cilt No:49, Hane No:2, BSN:176’da nüfusa kayıtlı, Recep ile Gülbani oğlu, 20.06.1984 doğumlu Davacının Muzaffer olan isminin MERT olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 28.06.2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 377789) www.bik.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...