İLAN ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2016/206
Davacı MUZAFFER EREN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Davacının davasının KABULÜNE, Çankırı İli, Çankırı Merkez, Handırı Köyü, Cilt No:49, Hane No:2, BSN:176’da nüfusa kayıtlı, Recep ile Gülbani oğlu, 20.06.1984 doğumlu Davacının Muzaffer olan isminin MERT olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 28.06.2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 377789) www.bik.gov.tr