9-6-2016-KAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ309670

0
86

KAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Davacı İsmail Akdemir ve Şerife Ayancık vekili tarafından diğer davalılar(İsmail, Samet, Veysel Demirtaş, Müride Yıldırıcı, Zeki Samet, Dilek Altıok, İsmail Demirtaş, Ayşe Yurtuoğlu, Veysel Demirtaş, Şerife YIlmaz, Yasemin Şahin, Hamza Akdemir, Yasemin Çelik, Kezban Demirtaş) ile birlikte aleyhinize açılan Aydın mahallesinde kain 1514 parsel(8464 m2) sayılı taşınmaz ile ilgili olarak Tapu İptali ve Tescil(Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 22/06/2016 günü saat: 10:30’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 309670) www.bik.gov.tr