9-6-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 354003

0
65

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 gün ve 976 sayılı kararı ile onaylanan, “Beypazarı İlçesi Gazipaşa Mahallesi Eski Çöplük Alanına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 354003) www.bik.gov.tr