9-5-2016-T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ-BASIN 329258

0
105

2014/2425 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Ankara İli, Sincan İlçesi, Sincan Mahallesi, 979,00 m² yüzölçümlü 44/979 Arsa paylı,1439 Ada, 1 Parsel, A Blok, Zemin kat, 3 nolu Mesken cinsi taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Açık Adresi Ankara İli, Sincan İlçesi Fatih Mahallesi, İnönü Caddesi, No:22 Özarkadaş Apartmanı A blok zemin kat,3 Nolu mesken daire adresinde bulunmaktadır. Daire yüksek giriş zemin kattadır. Daire 3 oda, salon, antre, hol, banyo, mutfak, wc ve iki balkon birimlerinden kuruldur. Dairenin kullanım alanı yaklaşık net 85,00 m² büyüklüktedir.Salon, 3 oda zeminin marley kaplı, duvarları alçı sıva üzeri plastik badanalıdır.Dairenin giriş kapısı mdf gövdeli çelik kapı, iç kapıları kontrapilak pres kapı yağlıdır. Pencereler pvc doğramadan ısı cam detaylıdır.Dairenin antre, banyo, mutfak wc tabanı kalebodur yer seramiği kaplı,banyo,mutfak duvarları tavana kadar fayans duvar seramiği kaplıdır. Mutfakta alt ve üst dolaplar laminat, tezgah ve eviyesi mermer olarak yapılmıştır. Banyoda lavabo, klozet takımı, wc de lavabo, hela taşı bulunmaktadır.3 numaralı bağımsız daire kombi kaloriferli olup mutfakta doğalgaz bulunmaktadır. Daire Doğu-Batı cephelidir. İçerisinde borçlu ikamet etmektedir. Daire Sincan Fatih Mahallesinde bulunmaktadır. Blok meskun mahal içerisnde olup etrafında yapılaşma tamamlanmış olup Belediye hizmetlerinden tamaman yararlanmaktadır. Taşınmazın kaydında 03.08.2015 tarih 26741 yevmiye ile 31.07.2015 TARİHLİ RAPORA GÖRE BU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN /BLOĞUN PROJEDE BELİRLENEN BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI/BLOK NUMARASI İLE FİİİLİ KULLANIMI UYUMSUZDUR. ŞERHİ MEVCUT OLUP ŞERHLİ OLARAK SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
İmar Durumu : Dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 105.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 22/06/2016 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü : 18/07/2016 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri : Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu Etimesgut/Ankara
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2425 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/05/2016
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.