9-5-2016-YURTKUR VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN-BASIN 329022

0
285

Yurtkur Vakfı’nın 34. Mütevelli Heyet (Genel Kurul) Olağan Toplantısı 27 Mayıs 2016 Cuma günü saat 16.30’da Güniz Sokak No: 48/1 Kavaklıdere/Ankara Hacı Arif Bey Salonunda yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın
3 Haziran 2016 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır Kamu oyunun ve ilgililerin bilgilerine sunulur.
GÜNDEM :
1 – Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
2 – Başkanlık divanı üyelerinin seçimi
3 – Yönetim Kurulu Başkanının açış konuşması
4 – Genel Kurul tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına yetki verilmesi
5 – 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması
6 – 2015 Yılı Denetim Raporunun okunması
7 – Raporlar üzerinde görüşme
8 – Yönetim Kurulu’nun ibrası
9 – Denetim Kurulu’nun ibrası
10 – Boş Olan Genel Kurul Üyelikleri için Yönetim Kurulu teklifinin Görüşülmesi, 11- 2016 Yılı
Bütçesinin sunulması
12 – Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
13 – Dilek ve Temenniler
YURTKUR VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi 54/11 Yeni şehir/ ANKARA Tel: 435 92 34-435 36 48 Fax: 435 38 45