9-4-2016-İLAN ANKARA ASLİYE 20. HUKUK MAHKEMESİNDEN(301151

0
79

Esas No: 2016/21
Davacı Abdullah Bahçecioğlu tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan ad ve soyadı tashihi davasının yapılan yargılaması sonucunda:
Gaziantep ili, Şahinbey İlçesi, Yazıcık Mahallesi, Cilt:129 Hane:98 BSN:72’de nüfusa kayıtlı, Yılmaz ve Fazilet’den olma 08/03/1981 doğumlu, “40498284582” TC kimlik nolu davacının nüfusta kayıtlı olan Abdullah adından sonra gelmek üzere Can adının da ilave edilerek adının Abdullah Can olarak nüfusa KAYDINA, mahkememizce 08/03/2016 tarihinde karar verilmiştir. İlan olunur. 08/04/2016