İLAN Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2013/41 Esas KARAR NO: 2016/457
Mahkememizden verilen 29/06/2016 tarih 2013/41 Esas, 2016/457 Karar sayılı ilamı ile; Davalılar Tasfiye halinde SS Himmetoğlu KYK, Servet Kuş, Dönüş Alan, Ozan Can Yıldız, Mehmet Demokan Eren ve İsa Cambaz aleyhine açılan davanın (tüm taleplerin) REDDİNE,Davalı Tasfiye halinde SS Furkan Kardeşler KYK aleyhinde açılan tapu iptal ve tescil istemli davanın REDDİNE,Davalı Tasfiye halinde SS Furkan Kardeşler KYK aleyhinde açılan tazminat istemli davanın KABULÜNE, 145.000,00TL tazminatın 17/10/2012 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte bu davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair verilen karar ile davacı Pakize Bayhan vekilinin 06/10/2016 tarihli temyiz dilekçesi sunmuş olduğu, verilen kararın ve temyiz dilekçesinin davalı İsa Canbaz’a ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren Yasa’nın belirlediği 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılmasına, bu süreden sonra davalının 15 gün içerisinde kararı temyiz etmediği takdirde verilen mahkeme kararının kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/01/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 526299) www.ilan.gov.tr