9-2-2017-İLAN ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN540461

0
62

ESAS NO : 2016/520
Mahkememizden verilen 27/01/2017 tarih ve 2016/520 Esas 2017/19 Karar sayılı ilamı ile,
Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Konur Köyü, Cilt 43, Hane 70, BSN 26, 19997499254 T.C. Kimlik Numarasında nüfusa kayıtlı, Cafer ve Güller kızı, 01/07/1973 doğumlu, Zöngül Onay’ın ön adının “SONGÜL” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,Karar verildiği ilan olunur. 30/01/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 540461) www.ilan.gov.tr