Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kalan ve Altındağ ilçesi Karacaören Etabına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kapsamında Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi 70048 nolu adanın doğusunda trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 81550/7 nolu parselasyon planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.01.2016 tarih ve 207 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca 09.02.2016 tarihi mesai başlangıcında “1” aylık askı ilanına çıkarılmıştır.İlgililere ilanen duyurulur.
ADA PARSEL
Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi 70048 nolu adanın doğusunda trafo yeri.