9-12-2015-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-(BASIN 199481)

0
52

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.11.2015 gün ve 2334 sayılı kararı ile onaylanan; Kazan İlçesi, Saray Mahallesi 3300, 3301 ve 3303 adalar ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.