Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 gün ve 1484 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi üzerinde Akaryakıt ve LPG İstasyonu ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.