T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İLAN
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 01.11.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Çaldıran Mah. 32032 ada 2 sayılı parsele ilişkin plan tadilatı Çaldıran Mahallesi
Belediye Meclisi’nin 01.08.2016 tarih ve 143 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarih ve 2034 sayılı kararı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN-473385) www.bik.gov.tr