ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2016 tarih ve 1548 sayılı kararı ile itirazların kısmen reddi, kısmen kabulü ile onaylanan; Çankaya İlçesi, Lodumu Mahallesi, 28563, 28594, 28607, 28608, 28609 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği; 1 ay (30 gün) süre ile Başkanlığımız panosunda askıya çıkarılmıştır.İlgililere ilanen duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-428923) www.bik.gov.tr