8-4-2014-BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(270665)

0
84

Esas No: 2016/32 Karar No : 2016/58
Fatma Koz ile davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Hüküm;
1-Davanın Kabulüne, Çankırı, Kızılırmak, Aşağıalegöz nüfusuna kayıtlı 31249323568 kimlik numaralı Fatma Koz’un sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Fatma Bahar olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir. 24.02.2016